+31(0)40 234 1230

Foto’s gereed KC Natuurtalent Helden

Week 27 / 2023

Nog heel even en de schoolvakanties beginnen weer! Voor het onderwijs even tijd om uit te rusten en terug te blikken.
Zeker voor de leerlingen en leerkrachten van Kindcentrum Natuurtalent in Helden van Stichting Prisma: zij hebben afgelopen jaar hun nieuwe gebouw in gebruik mogen nemen! Ook de dagopvang van Hoera kindercentra heeft een mooie plek gekregen als samenwerkingspartner.

Inmiddels zijn de foto’s van Bas Gijselhart gereed. Hierop is goed te zien hoe de medewerkers en de kinderen het gebouw omarmen en gebruiken gedurende de dag.

Kijk voor meer foto’s op onze projectpagina.

Dit gebouw is tot stand gekomen door de samenwerking van de volgende bouwpartners:
Stichting Prisma, Hoera kindcentra, Wonderful day design, VB+ Vastgoedmanagement, Moeskops’​ Bouwbedrijf B.V., Adviesbureau Brekelmans, Van Tilburg Energie Design, Sijbers Support Elektrotechniek, Verhaegh Interieur, Reinders Oisterwijk


Bezoek aan KC Natuurtalent Helden

Week 21 / 2023

Kindcentrum Natuurtalent Helden ligt mooi in het groen.
Binnenkort volgen meer beelden, want deze zijn in de maak door Bas Gijselhart.

Tevens hebben we samen met Judith Muijtjens van Wonderful day design ons presentje voor de opening van het KC aangeboden.

De komende maanden wordt het sluitstuk van het project gerealiseerd, namelijk de prachtige natuurlijke inrichting van het speelterrein. Buitenonderwijs zoals het in essentie de bedoeling is: met de voeten in de bruine aarde en je hoofd tussen de bladeren! Zodra dit gereed is komen we weer met een update.


Bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor het plan ‘Haagdijk’ onherroepelijk

Week 16 / 2023

Op de plek van de voormalige sporthal Haagdijk aan de Ring van Eindhoven zullen straks 58 appartementen, supermarkt en een gebouwde parkeervoorziening verrijzen.

In opdracht van Concept-nl Projectontwikkeling b.v. heeft WY.architecten dit gemengde programma zorgvuldig ingepast op de locatie. De supermarkt vindt aansluiting op het winkelgebied aan de Tongelresestraat. De entree van de appartementen bevindt zich aan de zijde van het Villapark.

Het ontwerp voorziet in twee royale patio’s met nieuwe bomen die aansluiten op de bestaande bomenlaan. Samen met het groen tegen de gevels en op de daken zal dit een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en woonkwaliteit voor de bewoners en omgeving.


Officiële opening Credohuis Parkstad

Week 13 / 2023

Vrijdag 24 maart was de officiële opening van het Credohuis Parkstad in Kerkrade.

Credohuis biedt een veilige woonomgeving, waarin dak-/ thuisloze jongeren weer tot bloei komen en via een gestructureerde aanpak worden geholpen om weer mee te doen in de maatschappij.

De komst van een Credohuis naar Parkstad is het resultaat van de samenwerking tussen Credo, de provincie Limburg en de gemeenten Kerkrade en Heerlen en de inzet van Woningcorporatie HEEMwonen.

WY.architecten heeft het programma van het Credohuis vertaald naar een passend ontwerp, zodanig dat het voormalige horecapand getransformeerd is tot een fijn thuis voor de jongeren.

We zijn blij dat WY.architecten een bijdrage heeft kunnen leveren aan de realisatie van dit project en we zien ernaar uit Credohuis in toekomst te kunnen ondersteunen met hun verdere uitbreiding.


Officiële opening KC Natuurtalent Helden

Week 2 / 2023

Nadat we in 2013 al onderzoek hebben gedaan naar de herbestemming van de voormalige Odaschool in Helden uit 1928, is het fantastisch om te zien dat de nieuwbouw-uitbreiding het geheel tot een moderne onderwijsomgeving heeft getransformeerd!

Een leuk detail bij de opening op 17 december 2022 was de onthulling van het originele Oda-beeld in de voorgevel. Het beeld werd door een heuse speurtocht door o.a. Huub Swillens teruggevonden en door de betrokkenen teruggeplaatst in de nis in de gevel.

Het interieur is ontworpen door Judith Muijtjens van Wonderful Day Design in co-creatie met het team.


Officiële aftrap van de bouw van MFA Merselo

Week 42 / 2022

Vrijdag 14 oktober vond de officiële starthandeling plaats van de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie voor Merselo met de onthulling van het bouwbord.

Het bestaande gemeenschapshuis d’n Hoek wordt grondig verbouwd en uitgebreid met nieuwbouw voor basisschool de Lier. Door de huisvesting van verschillende gebruikers onder één dak, kan optimaal gebruik worden gemaakt van elkaars faciliteiten en ontstaat een toekomstbestendig gebouw op een mooie locatie aan de rand van het dorp met veel ruimte en omringd door de bestaande sportvelden.

De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond en de bouw is in volle gang!


Inzegening uitbreiding zorgcentrum Vincent Depaul

Week 42 / 2022

Op 12 oktober j.l. is onder grote belangstelling de uitbreiding van het Zorgcentrum Vincent Depaul ingezegend door de Generaal Overste van de Congregatie der Missie uit Rome.

Burgermeester Wilma Delissen was bij dit bijzonder moment aanwezig. WY.architecten kan zich helemaal vinden in haar woorden: “Deze mooie uitbreiding van zorgcentrum Vincent Depaul is van een grote toegevoegde waarde voor de gemeenschap en een bijzonder geschenk van de Lazaristen. Ik hoop dat mensen hier een warm thuis zullen vinden en daardoor ook in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.”

WY.architecten is blij en dankbaar hieraan een bijdrage te hebben mogen leveren. In fijne samenwerking met onder andere Van Wijnen Zuid, Van Tilburg Energie Design, Energa en Steenfabriek Klinkers hebben we voor elkaar gekregen dit project in een zeer korte procedure- en bouwtijd te realiseren.


Video project Mozartsingel Den Bosch

Week 37 / 2022

De zorgwoningen in Den Bosch van BrabantWonen voor de jongeren van Wonen Zoals zijn nu helemaal klaar! In de korte video gemaakt door Hendriks Coppelmans is mooi te zien hoe dit sociaal en bouwkundig duurzame project in CLT-houtconstructie en met toepassing van o.a. innovatief keramisch gevelmateriaal Kerloc van de Koninklijke Martens Groep tot stand kwam.


Circulaire zorgwoningen woongroep 18 jongeren op Omroep MAX

Week 20 / 2022

Afgelopen week heeft de feestelijke opening van het circulaire woonzorggebouw voor de jongeren van Wonen Zoals plaatsgevonden! Een groot feest voor deze bijzondere jongeren en hun ouders, die zich verenigd hebben in een stichting met als doel hun kinderen op een unieke wijze zoveel mogelijk zelfstandig te laten samenwonen met zorgondersteuning van Cello.

BrabantWonen heeft de woningen ontwikkeld binnen het segment van sociale huurwoningen met hoge ambities op het gebied van circulariteit, onder andere door toepassing van een houten bouwsysteem. Hendriks Coppelmans heeft de innovatieve geveltoepassing van het Nederlandse en circulaire product Kerloc van de Koninklijke Martens Groep gerealiseerd. Deze geveltoepassing is door WY.architecten als primeur in Nederland op deze schaal opgenomen in een woningbouwproject.

Vanavond zijn de jongeren van de woongroep te zien in Expeditie Nederland om 18.30uur bij Omroep Max op NPO2. Kijk het programma later terug via deze link.


Stageplaats beschikbaar

Week 20 / 2022

Wie komt ons team versterken? Voor de periode na de zomervakantie (september 2022 – februari 2023) zijn wij op zoek naar een enthousiaste stagiair architectuur (HBO/TU Architectuur).

Tijdens de stage zul je je o.a. bezig houden met nieuwbouwopgaves op het gebied van onderwijs en zorg. Daarnaast maken transformatieopgaven van religieus en cultureel erfgoed een groot onderdeel uit van onze opdrachtenportefeuille. Bij deze opgaven zijn wij vaak betrokken van initiatieffase tot oplevering.

Binnen een breed georiënteerd bureau in het centrum van Eindhoven bieden wij een stageplek met stagevergoeding waar je de mogelijkheid krijgt je eigen kwaliteiten en interesses verder te ontwikkelen.

Ben je geïnteresseerd? Stuur een e-mail met portfolio en cv naar info@wy.nl


WY.architecten met het team op projectbezoek

Week 17 / 2022

Afgelopen donderdag 21 april hebben we met het hele team van WY.architecten twee projecten bezocht die op dit moment in uitvoering zijn. Als eerste zijn we gaan kijken bij het IKC in Helden. De contouren van de ruimtes tekenen zich al goed af en het enorme effect van de kapvorm op het interieur was verrassend om te zien. De hoogte en lichtinval die hierdoor ontstaat leveren straks mooie groepsruimtes op.

Vervolgens hebben we de bouwplaats van de uitbreiding van Zorgcentrum Vincent DePaul in Panningen bezocht. Nog volledig in de steigers, maar achter de steigers is het gevoegde metselwerk en de toepassing van de verschillende metselwerkverbanden al prachtig te zien.

In Gemeente Peel & Maas, uitgevoerd door Moeskops Bouwbedrijf en Van Wijnen Zuid.


Delegatie van Zusters uit Frankrijk en Duitsland op bouwbezoek

Week 16 / 2022

Op 12 april j.l. heeft een delegatie van de Zusters Dochters der Liefde uit Frankrijk en Duitsland de bouwplaats van hun eigen communiteit in de nieuwbouw van het zorgcentrum Vincent Depaul in Panningen bezocht.

Het zorgcentrum heeft van oorsprong een religieuze achtergrond en wordt beheerd door de Stichting Bejaardenzorg Lazaristen en Dochters der Liefde. De plannen voor de uitbreiding met 36 wooneenheden zijn ontstaan vanuit een toenemende vraag naar wonen met zorg, ook voor mensen met een niet-religieuze achtergrond, en een urgente behoefte aan zorgwoningen vanuit de zusters uit Den Bosch.

De uitbreiding op het bestaande zorgcentrum is door WY.architecten passend binnen de structuren van het monumentale kloostercomplex met Missiehuis en de Rijksmonumentale kapel ontworpen en wordt uitgevoerd door Van Wijnen Zuid, Van Tilburg Energie Design en Energa.


Bouw IKC in Helden (Peel & Maas)

vordert gestaag

Week 14 / 2022

De bouw van IKC Kloosterstraat in Helden vordert gestaag. De ruwbouw is nagenoeg gereed en de indeling van de oudbouw en aansluitende nieuwbouw begint vorm te krijgen.

Mooi om te zien dat de kinderen na de vakantie het nieuwe schooljaar kunnen starten op deze mooie plek tussen dorp, voetbalvelden en bossen.

WY.architecten heeft het ontwerp mogen verzorgen waarbij het monumentale pand van de voormalige St. Odaschool wordt hergebruikt en uitgebreid tot Integraal Kindcentrum. Hierin zullen straks de huidige basisschool De Pas van Stichting Prisma en de kinderopvang van Hoera kindercentra huisvesten.

De groene omgeving vormt het uitgangspunt voor het ontwerp. De entree is verlegd naar de groene zijde. De royale luifel kenmerkt de entree, maakt de buitenruimte geschikt voor onderwijs en biedt tevens een uitloop van de speelhal naar buiten.

in samenwerking met:
Wonderful day designAdviesbureau Brekelmans / Moeskops’​ BouwbedrijfVan Tilburg Energie Design / VB+ vastgoedmanagement


WY is winnaar Multifunctionele

Voorziening Skandia Geldrop!

Week 12 / 2022

We hebben samen met Wonderful Day Design uit Eindhoven de meervoudige aanbesteding gewonnen voor de nieuwbouw van de Multifunctionele Voorziening voor de wijk Skandia in Geldrop . De locatie ligt prachtig aan het groene beekdal van de Kleine Dommel. Binnenkort mogen we starten met co-creatiesessies, waarbij samen met alle toekomstige gebruikers van de nieuwbouw de kansen binnen het gevraagde programma ruimtelijk onderzocht gaan worden. Het nieuwe gebouw gaat onderdak bieden aan de basisscholen Dalton Kindcentrum Dommeldal van Eenbes Basisonderwijs, De Beneden Beekloop van Stichting Nutsscholen Geldrop, kinderopvang Potje Knor en Buurtvereniging Hulst-Skandia.

“Ze hebben een sterke eigen visie…” werd er in de beoordeling genoemd en we gaan met vol enthousiasme dit onder de projectleiding van Laride uit Veldhoven samen met de gemeente Geldrop vertalen in het daadwerkelijke architectonische ontwerp.


Circulair woningbouwproject

Den Bosch in aanbouw

Week 20 / 2021

Aan de Mozartsingel in ’s Hertogenbosch is een bijzonder, circulair woningbouwproject in aanbouw voor jongens en meiden met een beperking. 18 appartementen samen met de bewoners van het wooninitiatief Wonen Zoals en buurtbewoners voor BrabantWonen ontworpen en vanaf de allereerste ontwikkelfase met een circulair gedachtengoed uitgewerkt. De gehele constructie van het bouwplan is van hout; Cross Laminated Timber (CLT) in combinatie met houtskeletbouw (HSB). WY.architecten is dan ook trots dat het project opgenomen is in het ‘Inspiratieboek woningbouw in hout’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Sander Leistra

architect en eigenaar WY.architecten


Impressie wordt werkelijkheid

Het ontwerp

Eindelijk is het dan zover: de sleutel is in het bezit van Brigitte en Marc. Het is nog niet helemaal af en er zijn natuurlijk nog kleine ergernissen, maar we concluderen samen bij het rondlopen in hun nieuwe woning dat dit nu eenmaal ‘hoort’ bij bouwen. En dan gaat Marc voldaan zitten op het nieuwe prachtige haardmeubel gemaakt van een massieve staalplaat. ‘Niet te tillen voor die mannen, dus ik heb zelf maar volle bak mee gesjouwd!’ Het hele ontwerp- en bouwproces is met deze passie en betrokkenheid vanuit de betrokkenen verlopen. Dat is mooi, want dan kom je tot het realiseren wat je echt wilt. Neem de mahoniehouten latten die als gevelbekleding zijn toegepast.

Sander Leistra

architect en eigenaar WY.architecten

Geïnteresseerd in deze projecten?

contact