+31(0)40 234 1230

Zorgappartementen Zusters Dochters Der Liefde

Uitbreiding zorgcentrum Vincent Depaul

Panningen

Locatie:  Panningen
Opdrachtgever:  Congregatie Der Missie (Lazaristen)
Omvang: 36 zorgappartementen incl. gezamenlijke ruimten 2.550 m2 bvo

Het Missiehuiscomplex van de Lazaristen in het centrum van Panningen is een monumentaal complex, bestaande uit het historische kloostergebouw met de rijksmonumentale kapel van de Congregatie en het zorgcentrum Vincent Depaul uit de jaren ’90 gelegen in de oorspronkelijke kloostertuin. In deze tuin is een nieuwbouw uitbreiding van het zorgcentrum ontworpen waar onder andere de Zusters Dochters Der Liefde uit Den Bosch in komen te wonen.

De hoofdvorm van de uitbreiding is dusdanig gepositioneerd op de locatie, dat de oorspronkelijke tuin zoveel als mogelijk binnen de kloostermuren als buitenruimte voor de toekomstige bewoners gebruikt kan worden.

De naastgelegen kapel is bepalend voor de relatie met de eigentijdse architectuur van de nieuwbouwuitbreiding van het complex. Het gevelthema van montanten in de oorspronkelijke  kerkvensters heeft onder andere de indeling en detaillering van de nieuwe gevel beïnvloed.

De bouw van het zorgcentrum loopt op dit moment.

Zorgwoningen Zernikeborgh Hengelo

Locatie:  Hengelo
Opdrachtgever:  Woningcorporatie Welbions
Omvang: 62 woningen (16 huurwoningen/-units tbv verstandelijk gehandicapten en 46 huurwoningen); medisch centrum 600 m2 stallingsgarage 1275 m2 10.700 m2 bvo

Het appartementencomplex Zernikestraat is gelegen aan de randweg van Hengelo tussen kleinschalige woningbouw en een hoogbouw galerijflat. Het ontwerp voor het nieuwe woningblok gedraagt zich door het schuin aflopende dak en de wigvormige plattegrond als sluitstuk van de hoogbouw, maar ook als overgang naar de grondgebonden woningen. Hierbij vormt het dak een vijfde gevel, bestaande uit afwisselend individuele en collectieve terrassen. Intern zijn op de verdieping twee sneden in het bouwblok gemaakt waardoor een binnenhof voor de woningen ontstaat. Naast de toegang tot de woningen is het binnenhof ook een informele ontmoetingsplaats voor de bewoners en dringt het daglicht diep in het gebouw. Tevens zijn zorgbehoevende jongeren in een woongroep gehuisvest aan het hof en is er een medisch centrum gehuisvest in de plint van het gebouw.

De stichting JP van den Bent ondersteunt mensen bij hun leven. Zij helpen mensen te leven zoals zij dat willen. Zij bieden de ondersteuning die nodig is om idealen, wensen en dromen – waar haalbaar- te vervullen.

Woonvorm Heugem

Locatie:  Heugemerstraat Maastricht
Opdrachtgever: Maasvallei / Stichting Radar
Omvang:  22 zorgappartementen

In de wijk Heugem zijn op het terrein achter een voormalige boerderij 18 appartementen ontwikkeld voor senioren. De boerderij zelf wordt in opdracht van woningstichting Maasvallei en Radar verbouwd en uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte. Er zijn in totaal 22 cliëntwoningen gerealiseerd voor begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen deze woonvorm is 24 uur per dag personeel aanwezigheid.
Er zijn diverse soorten appartementen. Ze zijn allen voorzien van een open of gesloten slaapkamer, een woonkamer, een eenvoudige keuken en een ruime badkamer. Op de beneden en bovenverdieping zijn groepsruimtes aanwezig. Er wordt elke dag gekookt en gezamenlijk gegeten in de groepsruimten. Ook kan zelfstandig gegeten worden in het appartement.
Van de monumentale boerderij zijn een aantal karakteristieke elementen behouden. Het terug liggende middendeel is vervangen door nieuwbouw. Hier gaan oud en nieuw naadloos in elkaar over en omsluiten samen de gemeenschappelijk hof aan de straatzijde.
Aan de achterzijde is in een afwijkende kleur en materialisatie een 2-laagse uitbreiding gerealiseerd. Middels een zone waarin zich de entree bevindt en de ontsluiting van de appartementen zijn de ‘hoeve’ en het nieuwe deel met elkaar verbonden.

Heugemerhof Maastricht

Locatie:  Heugemerstraat Maastricht
Opdrachtgever:  Woningstichting Maasvallei
Omvang:  18 seniorenappartementen

Door de sloop van een aantal bedrijfshallen komt achter de bebouwing aan de Heugemerstraat een groot binnenterrein vrij. In opdracht van woningstichting maasvallei heeft WY.architecten een ontwerp gemaakt voor een woongebouw op deze plek. De 18 nieuwbouw appartementen zijn levensloopbestendig en daardoor zeer geschikt voor senioren. Het betreft hier een mix van sociale en vrije sector appartementen.

Het woongebouw staat in de gemeenschappelijke tuin als een solide blok dat in vorm en materiaalgebruik een zekere eenvoud uitstraalt een krachtig gebaar vormt in de openbare ruimte. De appartementen worden ontsloten door een galerij die zich binnen het volume van het blok bevindt, achter de opengewerkte achtergevel en vormt een intermediair tussen binnen en buiten. Door de extra breedte fungeert de galerij tevens als ontmoetingsplek voor de bewoners.
Het primaire doel van Maasvallei is het bieden van huisvesting aan mensen die hierin zelf niet kunnen voorzien. Daarnaast heeft Maasvallei bijzondere aandacht voor bijzondere doelgroepen zoals o.a. studenten, senioren, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Om een antwoord te kunnen bieden op de steeds verder toenemende en breder wordende vraag naar woonzorgconcepten werkt Maasvallei nauw samen met welzijns- en zorginstellingen.
Het gebouw is ontworpen opdat de persoonlijke woonbehoefte zo lang en zo goed mogelijk kan worden ingevuld; woonvormen en -diensten die zich kunnen aanpassen aan veranderende leefsituaties en daarmee gewijzigde behoeften.

Zorgwoningen Slangenbeek Hengelo

Locatie:  Hengelo
Opdrachtgever:  ING Vastgoedontwikkeling Den Haag / Gemeente Hengelo / Woningcorporatie Welbions
Omvang:  77 zorgwoningen

Het plan dat ontwikkeld is omvat een stedenbouwkundige visie voor het Centrumgebied Slangenbeek, een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte en ontwerpen voor een drietal gebouwen: een woon- winkelcentrum, een medisch centrum, een appartementengebouw. Het woon- winkelcentrum is het hart van het centrumgebied. De winkels zijn ondergebracht in twee losse transparante bouwblokken die als plint voor de bovenbouw dient. De langgerekte, gevouwen strook woningen als bovenbouw resulteert in door warmrode baksteen gematerialiseerde gevelwanden die het winkelplein een besloten karakter geven. Het plein kan hierdoor als een “huiskamer” in de verder zeer ruim opgezette wijk Vossenbelt gezien worden, waarbij de compacte opzet van het woon- winkelcentrum het centrumgebied enigszins een stedelijk karakter verleent.

De stichting JP van den Bent ondersteunt mensen bij hun leven. Zij helpen mensen te leven zoals zij dat willen. Zij bieden de ondersteuning die nodig is om idealen, wensen en dromen – waar haalbaar- te vervullen.

Meer weten over deze zorgwoningen?

contact