+31(0)40 234 1230

Woonzorgwoningen ‘Wonen Zoals’ Den Bosch

Locatie: ’s Hertogenbosch
Opdrachtgever: Woningcorporatie BrabantWonen
Omvang: 18 woonzorgwoningen + 2 gezamenlijke woonruimten

Het project is bijzonder vanwege de participatie van de ouders van woonzorgstichting Wonen Zoals, de co-creatie met omwonenden en de ambitie van BrabantWonen om het bouwplan te baseren op het principe van circulair bouwen. In een vroeg ontwikkelstadium is om deze reden gekozen om het dragend bouwsysteem niet te realiseren in traditioneel kalkzandsteen en beton, maar vrijwel volledig in hout. Wanden en vloeren zijn uitgevoerd in Cross Laminated Timber (CLT) en bepalen deels ook als zichtwerk de sfeer in het interieur van de gezamenlijke ruimten. Ook in de woningen zelf zijn de houten plafonds zichtbaar, waardoor het natuurlijke karakter van dit bouwsysteem in het gebruik ook voelbaar blijft.

Klik voor een impressie van de bouwplaats >

In de zoektocht naar circulair, milieuverantwoord bouwmateriaal is in dit project gekozen voor een unieke gevelbekleding. ‘Kerloc’ is een koudgevormd keramisch materiaal, waarbij de toegepaste vezel in het materiaal afkomstig is van snoeihout van nederlandse populieren. Het product is in dit project voor het eerst toegepast op een grotere schaal.

Wonen Zoals bestaat uit een groep ouders die zich in 2011 heeft verenigd om hun kinderen in een kleinschalige woonvorm zelfstandig te laten wonen. De bewoners zijn een kwetsbare groep (jongvolwassenen) die 24 uur per dag professionele zorg krijgt.

Klik voor een impressie van de bewoners >

Het project is opgenomen in het ‘Inspiratieboek Woningbouw in hout’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken:

Klik voor het Inspiratieboek woningbouw in hout >

Woningen Zuidbroek Apeldoorn

Locatie: Apeldoorn
Opdrachtgever: Loostad Vastgoedontwikkeling
Omvang: 18 twee-onder-één-kapwoningen + 3 vrijstaande woningen

WY.architecten is in dit project de uitdaging aangegaan om binnen het standaard Volker Wessels Pluswonen concept de architectonische grenzen op te zoeken.

Hierbij is ingezet op het creëren van een straatbeeld met een rustig, maar ritmisch samenspel tussen de vrijstaande- en de twee-onder-één-kapwoningen. De woningen worden aan elkaar gelieerd door een geringe uitstekende band op de begane grond. Deze band is opgebouwd uit een ritmiek van metselwerk penanten, een doorlopende gekleurde betonrand en grote terugliggende raampartijen. De woningen hebben een luxe uitstraling door de hoge mate van detaillering van de straatgevel.

De verdieping onderscheidt zich door een nuancering in de kleur van de baksteen. Ook hier is gezocht naar de vrijheid in de gevelindeling met als resultaat een samenhangende opeenvolging van riante ramen. De schakeling van de ramen zorgt er tevens voor dat de twee-onder-één-kapwoning zicht toont als een eenheid. In de zijgevels van de woningen zijn extra ramen ingebracht met een ranke detaillering, waarbij de subtiele inval van zonlicht leidend is geweest.

Welgelegenpark Apeldoorn

Locatie:  Apeldoorn
Opdrachtgever:  Loostad b.v. Apeldoorn (VolkerWessels)
Omvang: 2750m2 parkeergarage, 480m2 commerciële functies, 27 gelijkvloerse appartementen, 11 tweelaagse appartementen, 8  patiowoningen en 1 vrijstaande woning

Het plan bestaat uit een ontwerp voor 47 woningen op een parkeergarage met een commerciële plint. Het haakvormige bouwblok wordt beschouwd als één doorgaand geheel, dat overhoeks een gelijke gevelritmiek vertoont. Dit hoofdblok biedt een stevige ruggengraat voor het plein dat de doorgaande kromming van de Oostelijke Verbindingsweg onderbreekt. De bouwblokken zijn gemaakt van een warm gekleurde, paars / oranje genuanceerde baksteen. De variatie in woningtypen zorgt voor een levendig woonklimaat binnen het bouwblok. De looppaden die de woningen ontsluiten zijn in de lengte onderbroken door trappen, zodat er vanuit elke lift maximaal 4 woningen op hetzelfde verdiepingsniveau bereikt kunnen worden. Hierdoor is er sprake van een vorm van portiekontsluiting. Op de begane grond zijn de woningen vanuit het binnenterrein bereikbaar. Hierdoor is er vanzelfsprekend een speel- en ontmoetingsplek voor de bewoners ontstaan.

Woningbouw Händelstraat Hengelo

Locatie:  Hengelo – Klein Driene
Opdrachtgever:  Woningcorporatie Welbions
Omvang:  24 rijwoningen + 6 rugzakwoningen

De bebouwingsstrook aan de rand van de wederopbouwwijk Klein Driene in Hengelo is het startpunt van een grootscheepse herbestemmings- en nieuwbouwopgave. De revitalisering van deze wijk, bestaande uit 160 nieuwbouwwoningen, is door WY.architecten als stedenbouwkundig plan ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente Hengelo. De karakteristieke ondiepe woonstroken met levendige kopgevels in het bestaande ‘stempelplan’ zijn in de structuur van de nieuwbouwstroken als uitgangspunt genomen. Hierdoor ontstaat een vanzelfsprekende relatie tussen bestaand en nieuw in de wijk. Voor de nieuwbouwwoningen aan de Händelstraat is met behulp van detaillering van het metselwerk en layout van de gevelindeling een dialoog tussen de strookbebouwing als geheel en de individuele woning opgezocht. De verhoogde kopwoningen van de nieuwbouwstroken richten zich met een open uitstraling op de bestaande wijk.

CPO: Blixembosch Buiten

Locatie:  Eindhoven
Opdrachtgever:  vereniging CPO Blixembosch Buiten
Omvang:  26 rijwoningen + 2 vrijstaande woningen + 6 twee-onder-één-kapwoningen

Appartementen Hengelo

Locatie:  Hengelo – Klein Driene
Opdrachtgever:  Woningcorporatie Welbions
Omvang:

Rijwoningen Hengelo

Locatie:  Hengelo – Klein Driene
Opdrachtgever:  Woningcorporatie Welbions
Omvang:

Geïnteresseerd in deze woningen?

contact