+31(0)40 234 1230

Woonzorgwoningen ‘Wonen Zoals’ Den Bosch

Locatie: ’s Hertogenbosch
Opdrachtgever: Woningcorporatie BrabantWonen
Omvang: 18 woonzorgwoningen + 2 gezamenlijke woonruimten

Het project is bijzonder vanwege de participatie van de ouders van woonzorgstichting Wonen Zoals, de co-creatie met omwonenden en de ambitie van BrabantWonen om het bouwplan te baseren op het principe van circulair bouwen. In een vroeg ontwikkelstadium is om deze reden gekozen om het dragend bouwsysteem niet te realiseren in traditioneel kalkzandsteen en beton, maar vrijwel volledig in hout. Wanden en vloeren zijn uitgevoerd in Cross Laminated Timber (CLT) en bepalen deels ook als zichtwerk de sfeer in het interieur van de gezamenlijke ruimten. Ook in de woningen zelf zijn de houten plafonds zichtbaar, waardoor het natuurlijke karakter van dit bouwsysteem in het gebruik ook voelbaar blijft.

Klik voor een impressie van de bouwplaats >

In de zoektocht naar circulair, milieuverantwoord bouwmateriaal is in dit project gekozen voor een unieke gevelbekleding. ‘Kerloc’ is een koudgevormd keramisch materiaal, waarbij de toegepaste vezel in het materiaal afkomstig is van snoeihout van nederlandse populieren. Het product is in dit project voor het eerst toegepast op een grotere schaal.

Wonen Zoals bestaat uit een groep ouders die zich in 2011 heeft verenigd om hun kinderen in een kleinschalige woonvorm zelfstandig te laten wonen. De bewoners zijn een kwetsbare groep (jongvolwassenen) die 24 uur per dag professionele zorg krijgt.

Klik voor een impressie van de bewoners >

Het project is opgenomen in het ‘Inspiratieboek Woningbouw in hout’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken:

Klik voor het Inspiratieboek woningbouw in hout >

Sterkenburg Eindhoven

Locatie: Eindhoven
Opdrachtgever: IM Projectontwikkeling
Omvang: 63 appartementen met parkeergarage

Op de grens van Eindhoven, in het stadsdeel Gestel, bevindt zich de voormalige schoollocatie Sterkenburg. De locatie grenst aan twee zijden aan het riviertje de Gender en maakt deel uit van het park dat parallel aan de straat Sterkenburg gelegen is. De aanwezigheid van grootschaligere bebouwing en open groene ruimten in de omgeving resulteert in een sculpturaal vormgegeven ‘solid’.

Door vervorming van een hofvormig blok ontstaat een directe relatie met de zon en de omgeving: het blok wordt op maaiveld geopend richting het park zodat het groen diep doordringt in het blok en aan de zuidwestzijde verlaagd, zodat ook de zon het binnenhof maximaal kan bereiken. Een op het eerste gezicht willekeurige afwisseling van loggia’s, gesloten gevelelementen en verdiepingshoge ramen brengt de schaal van het blok terug tot deze van de individuele woning. Verschuifbare lamellenschermen op de zuid- en westgevel laten toe deze gevels aan te passen aan de wens van de bewoners.

IJburg Blok 2 (genomineerd voor Zuiderkerkprijs)

Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Het Oosten Kristal
Omvang: 64 woningen, atelier- en bedrijfsruimte rond binnenplein met parkeergarage

Het Haveneiland is opgezet met een rastervormig stratenpatroon en stedelijk karakter. Blok 2, trapezium van vorm, ligt aan de entree van het eiland.

Het totale programma, 47 appartementen en 17 eengezinswoningen, wordt op zodanige wijze gestapeld en geordend dat de kwaliteit van de individuele stadswoning behouden blijft. Positie en stapeling volgen uit oriëntatie, beoogd beeld van het blok, specifieke ontsluitingssystemen en typologieën. De appartementen worden ingenieus gestapeld aan de noordzijde over 5, incidenteel 7 lagen, met aan de ene zijde maximaal zicht op het IJ en aan de andere de zon. De eengezinswoningen worden hoofdzakelijk gegroepeerd aan de oostzijde en vervolledigen de contour van het blok en laten een open ruimte in het midden van het bouwblok.

Aan het IJ verrijst zo een statig hoog ensemble terwijl aan de oostkant het beoogde beeld van de klassieke straat met nadruk op verticale ritmering bereikt wordt.

Hof van Osdorp – blokken A3, B2, C3 en D2

Locatie: Amsterdam
Opdrachtgever: Woningcorporaties Het Oosten, Kristal b.v., Woonmaatschappij, Eigen Haard
Omvang: 238 woningen met parkeergarage

Het Zuidwestkwadrant Osdorp omvat de herontwikkeling van de naoorlogse stad aan de rand van Amsterdam en is één van de vier voorbeeldprojecten voor de herstructurering van de Westelijke Tuinsteden. Het plangebied is verdeeld in vier hoofdblokken, elk doorsneden door twee woonpaden zodat twaalf kleinere deelblokken ontstaan.

Middels onderscheid in stramienmaten, aantal bouwlagen en principes van inpandig parkeren ontstaat voor elk deelblok een eigen karakter en een diversiteit in het woningaanbod. Galerijappartementen worden afgewisseld met beneden-bovenwoningen en grondgebonden woningen over vier bouwlagen. De eengezinswoningen zijn gelegen aan de woonpaden waar het autoverkeer gemeden wordt, zodat de straat weer een woonfunctie krijgt.

De binnenhoven zijn op de eerste verdieping, boven de parkeergarage gesitueerd. Dit gebied dient als een volwaardige begroeide buitenruimte voor de bewoners. De rondom het binnenhof gelegen woningtypen zijn voor een groot deel tevens van een dakterras voorzien. Zo ontstaat een informeel en levendig verblijfsgebied in en tussen de bouwblokken, waar op de schaal van de wijk de brede lanen een formele hoofdstructuur vormen.

Zorgwoningen Zernikeborgh Hengelo

Locatie:  Hengelo
Opdrachtgever:  Woningcorporatie Welbions
Omvang: 62 woningen (16 huurwoningen/-units tbv verstandelijk gehandicapten en 46 huurwoningen); medisch centrum 600 m2 stallingsgarage 1275 m2 10.700 m2 bvo

Het appartementencomplex Zernikestraat is gelegen aan de randweg van Hengelo tussen kleinschalige woningbouw en een hoogbouw galerijflat. Het ontwerp voor het nieuwe woningblok gedraagt zich door het schuin aflopende dak en de wigvormige plattegrond als sluitstuk van de hoogbouw, maar ook als overgang naar de grondgebonden woningen. Hierbij vormt het dak een vijfde gevel, bestaande uit afwisselend individuele en collectieve terrassen. Intern zijn op de verdieping twee sneden in het bouwblok gemaakt waardoor een binnenhof voor de woningen ontstaat. Naast de toegang tot de woningen is het binnenhof ook een informele ontmoetingsplaats voor de bewoners en dringt het daglicht diep in het gebouw. Tevens zijn zorgbehoevende jongeren in een woongroep gehuisvest aan het hof en is er een medisch centrum gehuisvest in de plint van het gebouw.

De stichting JP van den Bent ondersteunt mensen bij hun leven. Zij helpen mensen te leven zoals zij dat willen. Zij bieden de ondersteuning die nodig is om idealen, wensen en dromen – waar haalbaar- te vervullen.

Woningen Zuidbroek Apeldoorn

Locatie: Apeldoorn
Opdrachtgever: Loostad Vastgoedontwikkeling
Omvang: 18 twee-onder-één-kapwoningen + 3 vrijstaande woningen

WY.architecten is in dit project de uitdaging aangegaan om binnen het standaard Volker Wessels Pluswonen concept de architectonische grenzen op te zoeken.

Hierbij is ingezet op het creëren van een straatbeeld met een rustig, maar ritmisch samenspel tussen de vrijstaande- en de twee-onder-één-kapwoningen. De woningen worden aan elkaar gelieerd door een geringe uitstekende band op de begane grond. Deze band is opgebouwd uit een ritmiek van metselwerk penanten, een doorlopende gekleurde betonrand en grote terugliggende raampartijen. De woningen hebben een luxe uitstraling door de hoge mate van detaillering van de straatgevel.

De verdieping onderscheidt zich door een nuancering in de kleur van de baksteen. Ook hier is gezocht naar de vrijheid in de gevelindeling met als resultaat een samenhangende opeenvolging van riante ramen. De schakeling van de ramen zorgt er tevens voor dat de twee-onder-één-kapwoning zicht toont als een eenheid. In de zijgevels van de woningen zijn extra ramen ingebracht met een ranke detaillering, waarbij de subtiele inval van zonlicht leidend is geweest.

Welgelegenpark Apeldoorn

Locatie: Apeldoorn
Opdrachtgever: Loostad b.v. Apeldoorn (VolkerWessels)
Omvang: 2750m2 parkeergarage, 480m2 commerciële functies, 27 gelijkvloerse appartementen, 11 tweelaagse appartementen, 8  patiowoningen en 1 vrijstaande woning

Het plan bestaat uit een ontwerp voor 47 woningen op een parkeergarage met een commerciële plint. Het haakvormige bouwblok wordt beschouwd als één doorgaand geheel, dat overhoeks een gelijke gevelritmiek vertoont. Dit hoofdblok biedt een stevige ruggengraat voor het plein dat de doorgaande kromming van de Oostelijke Verbindingsweg onderbreekt. De bouwblokken zijn gemaakt van een warm gekleurde, paars / oranje genuanceerde baksteen. De variatie in woningtypen zorgt voor een levendig woonklimaat binnen het bouwblok. De looppaden die de woningen ontsluiten zijn in de lengte onderbroken door trappen, zodat er vanuit elke lift maximaal 4 woningen op hetzelfde verdiepingsniveau bereikt kunnen worden. Hierdoor is er sprake van een vorm van portiekontsluiting. Op de begane grond zijn de woningen vanuit het binnenterrein bereikbaar. Hierdoor is er vanzelfsprekend een speel- en ontmoetingsplek voor de bewoners ontstaan.

Woningbouw Händelstraat Hengelo

Locatie:  Hengelo – Klein Driene
Opdrachtgever:  Woningcorporatie Welbions
Omvang:  24 rijwoningen + 6 rugzakwoningen

De bebouwingsstrook aan de rand van de wederopbouwwijk Klein Driene in Hengelo is het startpunt van een grootscheepse herbestemmings- en nieuwbouwopgave. De revitalisering van deze wijk, bestaande uit 160 nieuwbouwwoningen, is door WY.architecten als stedenbouwkundig plan ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente Hengelo. De karakteristieke ondiepe woonstroken met levendige kopgevels in het bestaande ‘stempelplan’ zijn in de structuur van de nieuwbouwstroken als uitgangspunt genomen. Hierdoor ontstaat een vanzelfsprekende relatie tussen bestaand en nieuw in de wijk. Voor de nieuwbouwwoningen aan de Händelstraat is met behulp van detaillering van het metselwerk en layout van de gevelindeling een dialoog tussen de strookbebouwing als geheel en de individuele woning opgezocht. De verhoogde kopwoningen van de nieuwbouwstroken richten zich met een open uitstraling op de bestaande wijk.

CPO: Blixembosch Buiten

Locatie: Eindhoven
Opdrachtgever: vereniging CPO Blixembosch Buiten
Omvang: 26 rijwoningen + 2 vrijstaande woningen + 6 twee-onder-één-kapwoningen

Appartementen Hengelo

Locatie: Hengelo – Klein Driene
Opdrachtgever: Woningcorporatie Welbions
Omvang: K4: 19 appartementen,
L4: 19 appartementen

Rijwoningen Hengelo

Locatie:  Hengelo – Klein Driene
Opdrachtgever:  Woningcorporatie Welbions
Omvang:  25 rijwoningen

Geïnteresseerd in deze woningen?

contact