+31(0)40 234 1230

WONEN

Woonhuis Blixembosch

Locatie: Blixembosch Eindoven
Opdrachtgever: particulier
Omvang: 820 m3

Woonhuis Blixembosch buiten

Locatie: Blixembosch buiten Eindoven
Opdrachtgever: particulier
Omvang: 730 m3

Woningen Zuidbroek Apeldoorn

Locatie: Apeldoorn
Opdrachtgever: Loostad Vastgoedontwikkeling
Omvang: 18 twee-onder-één-kapwoningen + 3 vrijstaande woningen

WY.architecten is in dit project de uitdaging aangegaan om binnen het standaard Volker Wessels Pluswonen concept de architectonische grenzen op te zoeken.

Hierbij is ingezet op het creëren van een straatbeeld met een rustig, maar ritmisch samenspel tussen de vrijstaande- en de twee-onder-één-kapwoningen. De woningen worden aan elkaar gelieerd door een geringe uitstekende band op de begane grond. Deze band is opgebouwd uit een ritmiek van metselwerk penanten, een doorlopende gekleurde betonrand en grote terugliggende raampartijen. De woningen hebben een luxe uitstraling door de hoge mate van detaillering van de straatgevel.

De verdieping onderscheidt zich door een nuancering in de kleur van de baksteen. Ook hier is gezocht naar de vrijheid in de gevelindeling met als resultaat een samenhangende opeenvolging van riante ramen. De schakeling van de ramen zorgt er tevens voor dat de twee-onder-één-kapwoning zicht toont als een eenheid. In de zijgevels van de woningen zijn extra ramen ingebracht met een ranke detaillering, waarbij de subtiele inval van zonlicht leidend is geweest.

Woonhuis Mierlo

Locatie:  Mierlo
Opdrachtgever:  particulier
Omvang:  930 m3

De kavel waarop dit woonhuis wordt gebouwd maakt deel uit van een zestal nieuw uit te geven kavels ten behoeve van het realiseren van vrijstaande woningen grenzend aan het bosgebied tussen Geldrop en Mierlo.

De kavel is met de lange zijde van zowel de perceelsgrens als de bouwvlekcontour parallel aan de Torenweg gelegen. Er is een duidelijk onderscheid in begroeiing tussen het oostelijk en westelijk deel van de kavel, waardoor een logische keuze is gemaakt om de private tuin op het oostelijke en open deel van het perceel te plaatsen. Het contrast tussen de monumentale bomen en de open tuin levert een parkachtige sfeer op. Om optimaal gebruik te maken van deze ruimtelijke kwaliteiten van het perceel is de woning geheel tegen de westzijde van de bouwvlekcontour geplaatst, waardoor de woonruimte zoveel mogelijk op de tuin gericht is. De woning is vanuit de publieke entreezijde richting de private tuinzijde in oost-westrichting georiënteerd.

De woning is in twee bouwlagen ontworpen, waarbij in de hoofdbouw zich in gevelthematiek onderscheid ten opzichte van de berging / garage. De hoofdbouw heeft een horizontale thematiek. De verdieping heeft een open geveluitwerking richting de zuidzijde en Torenweg. Op de begane grond is de gevel aan de Torenweg juist gesloten, vanwege de oriëntatie op de oostelijke tuinzijde en de hier achterliggende privacy behoevende slaap- en badruimte. Deze ruimte is samen met de zit- en eetkamer als woongebied volledig op de private tuin gericht door middel van een transparante gevelpui over de volledige breedte van de oostgevel.

De woning wordt in stucwerk uitgevoerd waarbij de houten gevelbekleding in het hoofdvolume een ‘warm’ accent geeft en ter plaatse van de hoofdentree en naastgelegen trap een verticale relatie uitdrukt tussen de woonfunctie in de beide bouwlagen.

De oost-west oriëntatie van de woning wordt voelbaar in de eetkamer. Hier is richting de tuin de gevelpui te openen en is tevens, door het open trappenhuis, zicht op de monumentale eiken aan de westzijde.

Woningbouw Händelstraat Hengelo

Locatie:  Hengelo – Klein Driene
Opdrachtgever:  Woningcorporatie Welbions
Omvang:  24 rijwoningen + 6 rugzakwoningen

De bebouwingsstrook aan de rand van de wederopbouwwijk Klein Driene in Hengelo is het startpunt van een grootscheepse herbestemmings- en nieuwbouwopgave. De revitalisering van deze wijk, bestaande uit 160 nieuwbouwwoningen, is door WY.architecten als stedenbouwkundig plan ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente Hengelo. De karakteristieke ondiepe woonstroken met levendige kopgevels in het bestaande ‘stempelplan’ zijn in de structuur van de nieuwbouwstroken als uitgangspunt genomen. Hierdoor ontstaat een vanzelfsprekende relatie tussen bestaand en nieuw in de wijk. Voor de nieuwbouwwoningen aan de Händelstraat is met behulp van detaillering van het metselwerk en layout van de gevelindeling een dialoog tussen de strookbebouwing als geheel en de individuele woning opgezocht. De verhoogde kopwoningen van de nieuwbouwstroken richten zich met een open uitstraling op de bestaande wijk.

Woonhuis Wagenberg: passief huis

Locatie:  Wagenberg
Opdrachtgever:  familie Boel
Omvang:  900 m3

De woning is gelegen in een uitbreidingswijk aan de rand van Wagenberg dat zich kenmerkt door historische lintbebouwing. De keuze voor een mansardekapvorm is een verwijzing naar een veel voorkomende typologie in het dorp. Er is echter een zeer energiezuinige moderne variatie op bedacht, waarbij de dakhelling optimale integratie van de vele PV-panelen mogelijk maakte. De woning is aan de straatzijde op het zuiden gericht, waardoor de gewenste zontoetreding in de winter gezocht is in een open trappenhuis met een grote pui. Verstelbare louvres reguleren de zoninval gedurende de seizoenen, waardoor het trappenhuis als een natuurlijke warmtebron voor de hele woning fungeert. Door gebruik te maken van verschillende hoogten in de woonvetrekken ontstaan de verschillende sferen die de oorspronkelijke woning ook kenmerkte.

CPO: Blixembosch Buiten

Locatie:  Eindhoven
Opdrachtgever:  vereniging CPO Blixembosch Buiten
Omvang:  26 rijwoningen + 2 vrijstaande woningen + 6 twee-onder-één-kapwoningen

Woonhuis De Bruijn

Locatie:
Opdrachtgever:
Omvang:

Woonhuis Nederwetten

Locatie:
Opdrachtgever:
Omvang:

Appartementen Hengelo

Locatie:  Hengelo – Klein Driene
Opdrachtgever:  Woningcorporatie Welbions
Omvang:

Rijwoningen Hengelo

Locatie:  Hengelo – Klein Driene
Opdrachtgever:  Woningcorporatie Welbions
Omvang:

Transformatie Portiekwoningen

Locatie:  Hengelo – Klein Driene
Opdrachtgever:  Woningcorporatie Welbions
Omvang:  32 rijwoningen

Wederopbouwwijk Klein Driene in Hengelo is opgezet volgens een repeterend stempelplan. De kern van de ontwerpopgave bestond uit een opwaardering en herbestemming van de bestaande woningen van de stempelbebouwing, zodat het mogelijk wordt in de wijk woningen aan te bieden die afgestemd zijn op de huidige eisen van de markt en voldoen aan de vigerende huisvestingsregelgeving. Daarnaast vormt de toenemende druk op de huidige parkeervoorzieningen de aanleiding om de nieuwbouw van een halfverdiepte parkeervoorziening in de herstructurering van de woningen mee te nemen.

 

De ingreep bestond uit een combinatie van opwaarderingstrategieën. Allereerst zijn vier rijen woningen via renovatie in goede staat teruggebracht. Vier andere stroken met kleine portiekwoningen zijn met nieuwe woningscheidende wanden vergroot tot volwaardige grondgebonden types. Tot slot zijn zes stroken vervangen door nieuwbouw met eengezins- en meergezinswoningen.

 

De vernieuwbouw van naoorlogse woningen in Klein Driene bestaat op deze wijze uit een genuanceerde combinatie van duurzaam behoud en op de toekomst gerichte verbeteringen.

Geïnteresseerd in deze woningen?

contact